Vieru Nicolae - scriitor
VIERU, Nicolae (4.XI.1947, Bezeni, Floreşti - 3.III.1995, Chişinău), prozator, publicist.
Studiază la Universitatea din Chişinău fără a absolvi însă cursul complet al Facultăţii de Istorie. Redactor la ziarul Tinerimea Moldovei, la Editura Literatura artistică şi la Studioul Moldova-Film.
Debutează cu volumul Vânt şi lumină (1974), anunţându-se un scriitor sensibil la frământările omului contemporan, îndeosebi ale tineretului. În acelaşi context se înscrie mai târziu şi volumul Maria (1977). În romanele Inele de iarbă (1981), Râul şi frunza (1982), Omul din oglindă (1984), Ecouri (1988), Studioul Ileana-film (1988) abordează tema continuităţii generaţiilor, a locului tineretului în evoluţia societăţii.
V. este un narator atent la reacţiile psihologice ale personajelor, cultivă cu perseverenţă monologul interior. Prozatorul conturează adevăraţi arbori genealogici, urmând atent ramificările şi încrengăturile generaţiilor.
Scrie şi proză pentru copii (Întoarcerea cailor, 1982) şi publicistică.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. -Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-04 19:08:24