Cibotaru Mihail Gheorghe - prozator şi publicist, ministru al Culturii din Republica Moldova (1994)
CIBOTARU Mihail Gheorge (n. 21.6.1934, s.Vărvăreuca, Floreşti), prozator şi publicist. Jurnalist emerit din RSSM (1984).
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1959) şi şc. superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1967). A lucrat la ziarele "Tinerimea Moldovei", "Moldova Socialistă", iar din 1975 e redactor responsabil al revistei "Moldova". Publică de la începutul anilor 60. Debutează editorial cu culeg. de povestiri "Tăcerea pădurilor" (1965), ce se distinge printr-o problematică cetăţenească, prin lirism şi căldură umană. Culeg. "Durerea liniştii" (1969) vădeşte aceiaşi preferinţă pentru teme şi probleme cetăţeneşti, dar locul lirismului îl ţine aici naraţiunea epică, străbătută de un bogat fior dramatic. Romanul "Semănătorii" (1974) este o pânză amplă despre prefacerile sociale şi primenirile morale prin care trece satul mold. odată cu intrarea lui în etapa revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Romanele "Drumuri" (1979) şi "Îndrăzneala" (1983) abordează probleme etice, sociale, ecologice şi economice pe care le ridică viaţa. Aceleaşi probleme majore ale vieţii le trateză şi cu mijloacele mai directe şi mai operative ale publicisticii, pe care le mânuieşte cu îndemnare (culeg. de schiţe, portrete, reportaje, note de călătorie "Glasul inimii", 1971;"Oameni de omenie", 1981 ş.a.) C.este cunoscut şi ca autor de povestiri dedicate micilor cititori("Lupul", "Pasăre călătoare").

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 14:23:27