Beşleagă Vladimir - scriitor
BEŞLEAGĂ Vladimir (n. 25.7.1931, s. Mălăieşti, Grigoriopol), scriitor. Lucrător emerit al culturii din RSSM (1981). A absolvit Un-tea de Stat din Chişinău (1955). După ce a urmat aspirantura, lucrează la redacţia revistei "Scânteia leninistă", săptămânalului "Cultura", revistei "Chipăruş"; în 1977-82 redactor-şef adjunct al revistei "Nistru".
Debutează editorial în 1956 cu culeg. "Zbânţuilă", după care publică "Vacanţa mea" (1959), "Buftea" (1962), "Găluşca lui Iluşca" (1963) şi "Vrei să zbori la Lună?" (1964), dedicate toate micilor cititori. Culeg. "La fântâna Leahului" (1963) marchează o nouă etapă în creaţia scriitorului, povestirile incluse în ea caracterizându-se printr-un patos cetăţenesc profund, sugestivitate şi laconism. Cu "Zbor frânt" (1966) B. îşi începe activitatea de romancier. Romanul tratează cu mijloace ale prozei lirico-psihol. un episod din perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei, fiind apreciiat pe drept cuvânt ca o apariţie novatoare. "Acasă" (1976), cel de-al doilea roman al său, se înscrie în perimetrul prozei rurale şi este o meditaţie lirico-epică, bazată pe un bogat substrat eseistic, despre destinul şi rostul omului în epoca revoluţiei tehnico-ştiinţifice, când, de rând cu serioase acumulări materiale şi etice, el se alege şi cu anumite pierderi morale. Spre limpezirea rosturilor umane fundamentale ale veţii tind şi eroii romanelor "Ignat şi Ana" şi "Durere" (1979). Analiza psihologică e şi aici una din modalităţile principale de zugrăvire. Cu ajutorul ei autorul caută să dezvăluie acele temelii interioare sănătoase care, în momentele de cumpănă, îl reconfortează spiritual pe erou. Prin volumul de publicistică literară şi eseistică "Suflul vremii" (1981) B. se manifestă şi ca un observator atent al procesului literar mold. şi al întregii lit. sov. multinaţionale. Axată pe dezbaterea unor probleme de actualitate, profundă sub aspectul fondului şi revelatoare sub cel al măestriei artistice, opera lui B. se bucură de un interes binemeritat al cititorilor. Semnează traduceri din creaţia lui Erasm din Rotterdam, H. Bicer-Stou, C. Fedin ş.a. Scrierile lui B. sunt traduse în l. rusă şi în alte limbi ale popoarelor URSS.
Premiul de Stat al RSSM (1978).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-14 19:24:44