Matcovschi Dumitru - scriitor
1939 : 20 octombrie - în comuna Vadu-Raşcov, judeţul Soroca, se naşte Dumitru Matcovschi din părinţii Leonte şi Eudochia, plugari români

1956-1961 : Student la Institutul Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău, Facultatea de Istorie şi Filologie. Volens-nolens, absolveşte Universitatea; or, în 1960 Institutul Pedagogic fuzionează cu Universitatea.

1960 : Student în anul cinci, este invitat în calitate de colaborator literar la cotidianul "Moldova Socialistă", unde va rămâne şi după absolvirea Universităţii

1962 : 21 octombrie - se căsătoreşte cu Alexandrina (născută Şoldan), studentă în anul patru la Litere. Prezintă manuscrisul primului volum de versuri, care e discutat la Uniunea Scriitorilor şi recomandat spre publicare. Devine membru al Uniunii Jurnaliştilor din U.R.S.S. 1 decembrie - este "chemat" sub arme; trenul îl duce în oraşul lui Kant (Konigsberg, azi Kaliningrad)

1963 : Apare prima plachetă de versuri, Maci în rouă, Editura Cartea moldovenească, Chişinău.

1964 : noiembrie - este lăsat la vatră.

1965 : Devine membru al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.
1966 : Apare al doilea volum de versuri, Univers intim, Editura Cartea moldovenească, Chişinău. Octombrie 1966 - noiembrie 1970 - redactor-şef adjunct la săptămânalul "Cultura".

1968 : Placheta Casă părintească, Editura Cartea moldovenească, Chişinău.

1969 : Apare volumul Descântec de alb şi negru, Editura Cartea moldovenească, Chişinău, care ulterior este topit. Cartea, în varianta ei iniţială nu a mai văzut lumina tiparului, deşi unele poeme au fost incluse în alte volume.

1970 : Este eliberat din post, trimis la "munca de creaţie". Se naşte primul copil al familiei Matcovschi, Dumitriţa.

1971 : Melodica, Editura Cartea moldovenească, Chişinău. La editura Sovetski pisatel' din Moscova apare volumul Melodica în traducere rusă. La Editura Cartea moldovenească apare romanul Duda.

1972 : Premiera spectacolului Preşedintele la Teatrul Academic "Puşkin". Se naşte Adriana, mezina.

1974 : Premiera spectacolului Cântec de leagăn pentru bunici la Teatrul Academic "Puşkin". Volumul de versuri Grâul, Editura Cartea moldovenească, Chişinău. Cartea pentru copii Greieraşul Puiu, Editura Lumina, Chişinău.

1976 : Premiera spectacolului Tata la Teatrul academic "A. Puşkin". Ion Aldea-Teodorovici interpretează Sărut femeie, mâna ta.

1977 : Apare volumul de versuri Axa, Editura Literatura artistică, Chişinău.

1979 : Romanul Toamna porumbeilor albi, Editura Literatura artistică, Chişinău.

1980 : Toamna porumbeilor albi apare la Moscova, la Editura Sovetski pisatel', în traducere rusă.

1981 : Volumul de versuri Patria, Poetul şi Balada, Editura Literatura artistică, Chişinău.

1982 : Premiera spectacolului Pomul vieţii la teatrul "A. Puşkin". Piesa Pomul vieţii este montată la Tambov. Apare romanul Focul din vatră, Editura Literatura artistică, Chişinău.

1983 : Apare în limba rusă, culegerea de versuri Gosudarstvo cereşen, Editura Literatura artistică, Chişinău.

1984 : Apare în limba rusă, Rodnoi oceag, Editura Sovetski pisatel', Moscova.

1985 : Volumul de versuri Armonii, Editura Literatura artistică, Chişinău. Premiera spectacolului Troiţa la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău.

1986 : Premiera spectacolului Abecedarul la Teatrul Academic "A. Puşkin".

1987 : Volumul de versuri Tu, dragostea mea, Editura Literatura artistică, Chişinău. Apare o nouă ediţie a romanului Oseni belîh golubei, Editura Sovetski pisatel', Moscova. Apare la Vilnius, în limba lituaniană, romanul Toamna porumbeilor albi; e unul din foarte puţinele romane "moldoveneşti" traduse în ţările baltice. Scrie poezia Basarabia. Mihai Dolgan, compozitorul, o cântă. Cerberii sunt cu ochii în patru. Cântecul are priză la "tot poporul"; interpretat pe stadionul republican, cu ocazia unei sărbători a tineretului studios, pune în gardă puterea: tinerii prezenţi coboară din tribune pe gazon şi îngenunchează. Cântecul este interzis. Şi totuşi, basarabenii începuseră a se trezi din "somnul cel de moarte": oriunde concertează ansamlul lui Mihai Dolgan, spectatorul insistă: Basarabia!

1988 : Apare romanul Piesă pentru un teatru provincial, Editura Literatura artistică, Chişinău. Piesă pentru un teatru provincial apare la Editura Sovetski pisatel' din Moscova. Apare în "Literatura şi Arta" articolul Povara instoriei, care "a trezit" interesul nomenclaturii de partid; autorul şi redactorul-şef al "L. A", poetul Nicolae Dabija, sunt persecutaţi cu aceleaşi mijloace bolşevice: mustrări, scrisori din partea "cititorilor", "luări de atitudine".

1989 : 17 mai - scriitorul e strivit de un autobuz. S-a întîmplat pe şoseaua de lângă blocul în care locuieşte... Era a treia zi după alegerile în fostul Soviet Suprem al U.R.S.S., la care candidase şi Dumitru Matcovschi, avându-i concurenţi pe fostul preledinte al KGB-ului chişinăuiau şi pe unul din liderii de mai târziu ai separatismului moldobanesc. D. Matcovschi câştigase alegerile... Urmează o lungă perioadă de recuperate fizică şi morală; la Chişinău, Moscova, Bucureşti, scriitorul va suporta peste douăzeci de intervenţii chirurgicale... În scurtele pauze dintre operaţii va scrie. Viaţa, de când e viaţă, nu stă pe loc! Numărul din mai al revistei "Nistru" (condusă de Dumitru Matcovschi) inserează articolul lui Valentin Mândâcanu Veşmântul fiinţei noastre, care a declanşat lupta românilor basarabeni pentru limba română şi grafia latină. Pentru apariţia acestui articol redactorul revistei îşi asumase toată răspunderea. În capitala R. S. S. Moldoveneşti ia naştere Frontul Popular. Nici o legătură, poate, între articolul lui V. Mândâcanu şi Front; oricum, însă românii basarabeni începeau să se trezească. Dumitru Matcovschi şi Valentin Mândâcanu si-au facut datoria de români... În aceeaşi lună mai urma să aibă loc premiera spectacolului Sperietoarea (după piesa lui Dumitru Matcovschi) la teatrul "Vasile Alexandri" din Balti...

1989 : Apare volumul de versuri Soarele cel Mare, Editura Literatura artistică, Chişinău, distins cu premiul de Stat. I se conferă titlul de "Scriitor al poporului".

1990 : Septembrie - apare primul număr al revistei "Basarabia".

1992 : Volumul de versuri Floare-Basarabie, Editura Aveona, Bucureşti. Volumul de versuri Măria sa Poetul, Editura Universul, Chişinău. Volumul de versuri Năzdrăvanul Creangă, "moşul", Editura Universul, Chişinău. Volumul de versuri Părinte al limbii noastre, Editura Universul, Chişinău.

1993 : Apare volumul de versuri Al ţării fiu, Editura Universul, Chişinău. Volumul de versuri Capul şi sabia, Editura Fundaţiei Culturile Române, Bucureşti. Premiera filmului televizat de lung metraj Troiţa. Premiera spectacolului Destinul după piesa Ioan Vodă cel Viteaz la teatrul Naţional "Mihai Eminescu".

1995 : Este onorat cu cea mai înaltă distincţie - "Ordinul Republicii". Este ales membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

1997 : Apare în revista "Basarabia" o nouă variantă a piesei Alexandru Lăpuşneanu, intitulată Bastarzii. 31 august - îşi anunţă demisia de la revista "Basarabia". Apare volumul Aici departe, Concernul Presa, Chişinău. Este laureat al festivalului internaţional de poezie "Nichita Stănescu", al mai multor publicaţii.


Sursă: http://www.poezie.org
updated: 2006-04-03 08:07:50