Popovici Constantin - critic literar
POPOVICI Constantin (21.5.1924, s.Romăncăuţi, reg.Cernăuţi), istoric literar şi prozator. Om emerit în ştiinţă din RSSM (1984). Doctor habilitat în ştiinţe filologice (1974). Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Universitatea din Cernăuţi (1951), unde a urmat şi aspirantura (1954), după care a lucrat un timp conferenţiar. Colaborator şt. (din 1955) şi şef de sector (din 1962) la In-tul de limbă şi literatură al AŞ a RSSM.
A publicat peste 300 de lucrări şt., printre care 15 monografii şi culegeri tematice, zeci de cărţi alcătuite şi scrise în colaborare, 2 romane şi un volum de memorialistică. În centrul preocupărilor şt. ale lui P. se află moştenirea clasică şi relaţiile literare moldo-ruso-ucrainene. Monografiile substanţiale "Eminescu: Viaţa şi opera" (1974, ed. 2, 1976; varianta rusă, 1982), "Motivele sociale în poezia lui M. Eminescu" (în l. rusă, 1963) şi culeg. "Mihail Eminescu. Studii şi articole" (1966), în care analizează multilateral creaţia marelui clasic, se disting printr-o înaltă ţinută teoretico-ştiinţifică. La popularizarea operei eminesciene P. a contribuit şi prin îngrijirea şi prefaţarea volumelor "Eminescu. Articole şi scrisori" (1963), "Eminescu în amintirea contemporanilor" (ed. 2, 1968), "Mihail Eminescu. Opere alese" (vol. 3-4, 1971), "M.Eminescu: Viaţa şi opera în documente, mărturii şi ilustraţii" (în l-le română., rusă, engl., fr., 1985). Problema relaţiilor literare constituie obiectivul studiilor monografice "Ion Creangă şi basmul est-slav" (1967) şi "Teatrul ucrainean la Chişinău în a doua jumătate a sec. XIX- începutul sec. XX" (în l. rusă, 1974), precum şi al culegerilor de articole "Pagini de prietenie literară" (1978) şi "Aprecieri şi medalioane literare" (1979). Este coautor al lucrărilor "Istoria literaturii moldoveneşti" (1958), "Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti" (în l. rusă, 1963), "Din trecutul cultural şi literar al poporului moldovenesc" (în l. rusă, 1967), "Istoria RSS Moldoveneşti" (vol.1, 1967) ş.a. Pe P.-savantul îl caracterizează fermitatea poziţiilor metodologice în studieria problemelor şi fenomenelor literare complexe, simţul istorismului şi largheţea viziunii, pasiunea pentru documentare şi pentru sinteze, stilul elevat.
Ordinul Războiul pentru Apărarea Patriei, cl. 2.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-16 08:35:24