Damian Liviu - poet şi publicist
DAMIAN, Liviu (13.III. 1935, Strâmba, Râşcani - 20.VII.1986, Chişinău, înmormântat în satul natal), poet şi publicist, traducător. Studii la Universitatea din Chişinău. Redactor-şef adjunct la revista Nistru (Basarabia), redactor principal al Comitetului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi, secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor.
Publică din 1951. "Cultivă o poezie meditativă de atitudine, influenţată de patosul continuităţii şi al căutărilor, cu multe întrebări grave, alimentată de curaj civic şi demnitate omenească". Este autor al volumelor Darul fecioarei (1962), Sunt verb (1968), Partea noastră de zbor (1974), Mândrie şi răbdare (1977), Altoi pe o tulpină vorbitoare (1978), Salcâmul din prag (1979), Coroana de umbră (1982), Scrieri alese (în 2 volume, 1985), Poezii şi poeme (1986). Prin lucrările Dar mai întâi (1971), Un spic în inimă (1973) contribuie la dezvoltarea poemului basarabean. În culegerile de publicistică Îngânduratele porţi (1975), Dialoguri la marginea oraşului (1980) ia în dezbatere probleme de artă, cultură, literatură contemporană ş.a.
Traduce din P.Neruda, I.Ritsos, Iu.Marcinkiavicius, V.Solouhin ş. a. Creaţia lui L.Damian este tradusă în multe limbi ale fostelor republici sovietice.
Pentru volumul de eseuri Dialoguri la marginea oraşu lui (1980) şi poemul Maraton (1980) este distins cu Premiul de Stat al R.S.S.M.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. - Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 15:26:20