romanian Cruceniuc Petrea (scriitor)
russian Крученюк Петр (писатель)


Cruceniuc Petrea - scriitor
CRUCENIUC Petrea (n. 29.6.1917, s.Ploti, Râbniţa - 1988), poet şi publicist. Scriitor al poporului din RSSM(1982). Participant la războiul sovieto-finlandez şi la cel de al doilea război mondial.
După absolvirea şcolii.pedagogice din Balta (1934) lucrează un timp ca învăţător, apoi îşi continuă studiile la Şcoala militară politică din Moscova. În 1958 a absolvit Institutul de literatură "M.Gorki" din Moscova. A fost secretar responsabil la Uniunea Scriitorilor din RSSM, concomitent redactor-şef al revistei "Octombrie"(1949-53), redactor-şef al ziarului "Cultura Moldovei" (1957-64). Din 1968 este secretar responsabil al Comitetului Mold. pentru apărarea păcii.
Primele poezii ale lui C. datează din 1936, iar prima carte de versuri - "În razele vieţii" - vede lumina tiparului în 1939. Se afirmă cu volumele "Poezii de pe front" (în l.rusă, 1942) şi "Brazde proaspete" (1948), "Dimineţile noastre" (1949), "Paşii primăverii" (1951) ş.a. De fapt, tema ostăşească şi cea a luptei pentru pace sunt temele magistrale ale întregii creaţii a lui C., constituite din peste 50 de cărţi de versuri.
Prin volumele "Poartă-ne, vreme" (1967), "Vâltoarea dorurilor" (1968), "Cu fluierul în stele" (1970), "Neuitare" (1972), "Neastâmpăr" (1975), "Omenie" (1978), "Grai şi pâine" (1982) C. şi-a îmbogăţit considerabil sfera tematică şi arsenalul mijloacelor artistice, şi-a aprofundat motivele vechi. Având tangenţe vădite cu poetica liricii populare, poezia lui C. este spontană şi firească. Sinceritatea şi simplitatea aproape afişată, naturaleţea şi accesibilitatea, discursul publicistico-patetic sunt caracteristicile principale ale creaţiei lui C.
Ordinul Revoluţia din Octombrie, două ordine Drapelul Roşu de Muncă, ordinul Prietenia popoarelor, două ordine Războiul pentru Apărarea Patriei şi două ordine Steaua Roşie.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-23 19:19:51