Vasilache Vasile - scriitor
VASILACHE Vasile (n. 4.7.1926, s. Unţeşti, Ungheni), scriitor.
A absolvit Institutul pedagogic "I.Creangă" din Chişinău (1958), Cursurile superioare de scenaristică din Moscova (1964). A debutat editorial cu cartea pentru copii "Trişca" (1960) şi cu schiţa publicistică "Răsărise un soare în vie" (1961). Cultivă în continuare şi proza pentru copii ("Peripeţiile celor doi verişori", 1981), şi publicistica ("Ale tale două mâni", 1964), însă măsura adevărată a talentului scriitorului au dat-o nuvelele lui pentru maturi, incluse în culeg. "Două mere ţigance" (1964), "Tăcerile casei acelea" (1970), "Elegie pentru Ana-Maria" (1983) şi romanul "Povestea cu cocoşul roşu". Nuvelistica lui V. se remarcă prin înfăţişarea veridică a vieţii şi a oamenilor satului moldovenesc. În paginile lor acţionează şi meditează personaje pitoreşti şi ingenui ca moş Călinaş din "Tăcere", Melania din "O legăturică", Coliboaia din nuvela omonimă, Scridon Paticu din "Surâsul lui Vişnu" ş.a., subiectele lor sunt simple, vocabularul şi limbajul personajelor sunt conforme cu psihologia şi mentalitatea oamenilor, a căror viaţă V. o cunoaşte temeinic. Nuvelele lui V. au finale neaşteptate, surprinzătoare. Scrierile "Izvodul zilei a patra", "Surâsul lui Vişnu", "Şi umbra i s-a culcat la picioare" se disting şi printr-un substrat filosofic. Un loc aparte în creaţia lui V. îl ocupă romanul "Povestea cu cocoşul roşu". Într-o formă alegorică, semifolclorică, apelând la situaţii paradoxale, mizând pe subtext, V. zugrăveşte viaţa satului contemporan cu problemele şi frământările zilei. Romanul, în deosebi partea a doua ("Nistru", 1971, NN 11,12), a stârnit şi opinii contradictorii, dezaprobatoare, cu privire la lipsa de claritate a mesajului.
V. este, de asemenea traducător al multor opere din literatura universală: "Pământeni" de V. Şucşin, "Pururia adu-ţi aminte" şi "Adio pentru Matiora" de V.Rasputin, "Peripeţiile bravului soldat Schwejk" de I. Haşec, "Bai Ganiu" de A. Constantinov ş.a.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-04 18:51:22