romanian Cojevnicov Iurie (critic literar, traducător)
russian Кожевников Юрий (литературный критик, переводчик)


Cojevnicov Iurie - critic literar, traducător
COJEVNICOV Iurie (n. 19.10.1922, Moscova - 1993, Moscova), critic, istoric literar şi traducător rus. Doctor habilitat în şt. filol. (1980). Participant la cel de-al doilea război mondial.
A absolvit Institutul militar de limbi străine din Moscova (1948) şi aspirantura la Institutul de lit. universală "M.Gorki" al AŞ a URSS (1953). C. a contribuit la valorificarea moştenirii literare clasice moldoveneşti, la elucidarea multor chestiuni ce ţin de evoluţia unor specii (romanul, eseul), de creaţia unor scriitori aparte. Prin monografia "Mihail Eminescu şi problema romantismului în literatura română din sec. XIX" (1963) C. vine cu o viziune originală atât asupra creaţiei eminesciene, cât şi asupra literaturii româneşti din sec. XIX în general. Autor al unor studii judicioase despre operele lui I. C. Ciobanu, A.Lipcan, S.Şleahu. C. a tradus în l. rusă din creaţia lui M.Eminescu, Gr.Vieru, P.Boţu, L.Damian, V. Malev ş.a. Ca redactor şi coautor a participat la elaborarea studiului "Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti" (1963, în l. rusă, Moscova). A adus un real aport la pregătirea cadrelor ştiinţifice pentru Moldova. Participant la un şir de conferinţe literare ce au avut loc la Chişinău. Este locţiitor al preşedintelui Consiliului de critică pentru lit. mold. de pe lângă Uniunea scriitorilor din URSS.
Ordinul "Insigna de Onoare".

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-14 08:12:16