Levit Efim - critic literar
LEVIT Efim (Froim) (n. 10.9.1921, Chişinău), istoric şi critic literar. Doctor în şt. filol. (1966). Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit facultatea de filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1951). A fost învăţător la şcoala pedagogică "Boris Glavan" şi lector superior la Institutul pedagogic "Alecu Russo" din Bălţi. Colaborator ştiinţific la Institutul de limbă şi literatură al AŞ a RSSM (din 1956). Este autorul monografiei "Gheorghe Asachi" (1966) şi al culegerilor "Studii de istorie literară" (1971), "File vechi necunoscute..." (1981); a participat la elaborarea lucrărilor colective "Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti" (în l. rusă, 1963), "Istoria RSS Moldoveneşti" (vol.1, 1965), "Din trecutul cultural şi literar al poporului moldovenesc" (în l. rusă, 1969), "Schiţe asupra relaţiilor literare moldo-ruso-ucrainene" (în l. rusă 1978), "Istoria literaturii moldoveneşti" (vol.1, 1958) ş.a. Cercetările lui L. se caracterizează printr-o înaltă ţinută ştiinţifică, ineditul fenomenelor şi operelor analizate. Sub îngrijirea lui a apărut vol. "Poezia moldovenească modernă la începuturile ei (1770-1840)" (1977), ediţiile unor opere ale scriitorilor clasici C.Conachi. G.Asachi, A.Russo (în colab.), V.Crăsescu, A.Mateevici (în colab.). Este unul dintre autorii manualelor de lit. mold. pentru cl. VIII-X.
Ordinul Războiul pentru Apărarea Patriei, clasa 2.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-03 07:50:14