Nicolescu Tatiana - istoric literar, traducător
NICOLESCU, Tatiana (9.VII.1923, Chişinău), istoric literar, traducător, profesor universitar. Absolveşte Universitatea din Bucureşti. Consacră ample studii literaturii ruse şi sovietice, contribuind la difuzarea acesteia în România. Prefaţează numeroase versiuni în limba română ale lucrărilor scriitorilor ruşi şi sovietici, semnând multe traduceri literare. Este autor al articolelor şi studiilor: Opera lui Gogol în România (1959), Tolstoi şi literatura română (1963), Prozatori sovietici contemporani (1968), I.A.Bunin (1970), Pe scara timpului (1972). Actualmente locuieşte în străinătate.

Bibliogr.:
1. Dicţionar de literatură română.- Bucureşti, 1979.
2. Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 08:25:17