Bileţchi Nicolae - critic şi istoric literar
BILEŢCHI Nicolae (n. 12.3.1937, s. Oprişeni, reg. Cernăuţi), critic şi istoric literar. A absolvit Universitatea din Cernăuţi (1959). În 1964-67 aspirant la In-tul de lit. universală "M. Gorki" al A.Ş. a URSS. Doctor în şt. filol. (1968). Din 1961 colaborator şt. la In-tul de limbă şi lit. al A.Ş. a RSSM. Prin monografia "Elementele epic şi liric în dramaturgia sovietică moldovenească" (1972), culeg. de art. "Consemnări critice" (1976) şi "Considerări şi reconsiderări literare" (1983) B. s-a afirmat ca un investigator al evoluţiei dramaturgiei şi prozei contemporane mold., al interferenţei genurilor literare, care tinde să cerceteze lit. mold. în context unional. Cea mai reprezentativă lucrare a sa este "Romanul şi contemporaneitatea" (1984) - sinteză cuprinzătoare asupra evoluţiei prozei moldoveneşti.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986


updated: 2006-06-14 18:48:29