Mihnea Paul - poet, traducător
MIHNEA, Paul (22.VII.1921, Briceni - 31.VIII.1994, Chişinău), poet, traducător.
Îşi face studiile la Liceul din Cernăuţi, scriind versuri încă în anii de şcoală, prima plachetă, Preludiu, fiindu-i publicată la Cernăuţi în 1940.
Volumele Orologiul bate miezul nopţii (1951) şi Lumina ochilor mei (1957) sunt ancorate tematic în realităţile postbelice, fiind marcate de umanism şi pledoarii însufleţite pentru pace. Culegerea Orga codrului (1966) învederează un reviriment important în creaţia autorului, reflecţia filosofică devenind dominantă. Meditaţia asupra sensului existenţei umane, asupra capacităţii eului liric de a pătrunde esenţa lumii înconjurătoare, de a o recrea dă naştere unui univers tematic specific poeziei sale (culegerile Galeria cu autoportret (1968), Hingher şi Demiurg (1973), Grădinar (1980), Coroana de sonete (1992) etc).
Orientarea accentuat intelectuală, care absolutizează uneori elementul raţional în poezie, a determinat şi preferinţa sa pentru traduceri din poeţi ca R.M.Rilke, P.Valery, P.Verlaine, N. Nekrasov, M.Lermontov, A.Blok, precum şi din poeţii antici (Vergiliu, Ovidiu ş.a.).

Bibliogr.:
1. Profiluri literare. - Chişinău, 1972.
2 Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol. 2 - Chişinău, 1986.
3. Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 08:17:09