Bogaci Gheorghe - istoric literar şi folclorist
BOGACI, Gheorghe (20.IV.1915, Vasileuţi, reg.Cernăuţi - 28.XI. 1991, Moscova, înmormântat la Chişinău). Istoric literar şi folclorist. Studii la Universitatea din Iaşi. Colaborator ştiinţific şi şef al Sectorului folclor la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş. a R.S.S.M. Doctor în filologie. Conferenţiar la Institutul Pedagogic din Irkutsk (Rusia).
Publică din 1936. Este autorul mai multor lucrări privind literatura veche şi cea din secolul al XIX-lea, relaţiile literare şi folclorice moldo-ruso-ucrainene: Puşkin şi folclorul moldovenesc (1963), Gorki şi folclorul moldovenesc (1966) ş.a. A îngrijit şi prefaţat primele ediţii din R.S.S.M. ale operelor alese ale lui C.Negruzzi, V.Alecsandri, C.Stamati-Ciurea. A colaborat la elaborarea lucrării colective Istoria literaturii moldoveneşti (vol.I, 1958), a unor manuale şcolare.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.I. - Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, Minai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-16 08:35:56