romanian Ioviţă Vlad (prozator, scenarist, regizor de cinema)
english Iovita Vlad (producer, script writer)


Ioviţă Vlad - prozator, scenarist, regizor de cinema
IOVIŢĂ, Vlad(25.XII.1935, Cocieri, Dubăsari - 23.VI. 1983, Chişinău, înmormântat la baştină), prozator, scenarist, regizor de cinema. Studii - la Şcoala Coregrafică A. Vaganov din Leningrad. Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Cineaştilor (1981-1983).
Publică versuri, schiţe, nuvele din 1958. Debutează editorial cu volumul de nuvele Râsul şi plânsul vinului (1965). Proza sa Dincolo de ploaie (1970; 1979), Trei proze (1971), Dimitrie-Vodă Cantemir (1973), Un hectar de umbră pentru Sahara (1984), Friguri (1988) este prin excelenţă comportamentalistă, cu eroi care apar conturaţi zgârcit, ca într-un basorelief, înscriindu-se pe linia prozei lirico-simbolistice de atmosferă. Nuvelele lui I. sunt traduse în limbile rusă, germană, slovacă ş.a.
În 1966 debutează în cinematografie în calitate de regizor de filme documentare cu pelicula Fântâna. Semnează regia la filmele documentare Măştile iernii nistrene (1968), Dansuri de toamnă (1983) şi la filmele artistice Se caută un paznic (1967, după scenariul lui Gh.Vodă), Dimitrie Cantemir (1974), Durata zilei (1974, scenariu în colaborare cu V.Gagiu). Creaţia cinematografică a lui I. se caracterizează printr-o "înaltă cultură profesională, printr-o îmbinare organică a veridicului cu artisticul, printr-o pregnantă expresivitate artistică şi prin reale tendinţe spre baladesc".
În 1976 i s-a decernat Premiul de Stat pentru realizări deosebite în domeniul cinematografiei şi culturii Moldovei.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol. 1. - Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.
updated: 2006-06-14 18:51:16