Dumitrescu Geo - poet român
Geo Dumitrescu (18 mai 1920 - 28 sept. 2004) poet, director al revistei România literară.
A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, impunându-se în lumea literară încă din primul an de studii.
Debutează, în 1941, la doar douăzeci şi unu de ani (cu placheta Aritmetică). Cinci ani mai târziu îi apare Libertatea de a trage cu puşca şi conţinând poeme scrise între anii 1940-1943. Publicat după încheierea războiului, volumul (care purta iniţial titlul Pelagra) fusese scris în timpul acestuia, însă cenzura îi interzisese apariţia. Volumul următor, Nevoia de cercuri care apare abia în 1966 reia, într-o anexă, Libertatea de a trage cu puşca. Vor urma ciclul de poeme erotice Furtună în Marea Serenităţii, precum şi ulterior Jurnal de campanie (1974) Africa de sub frunte (1978), Versuri (1981), Aş putea să arăt cum creşte iarba (1989), Câinele de lângă pod (1997), Poezii (2000). Cu acelaşi talent inegalabil, a tălmăcit din poezia universală (franceză, africană, sud-americană, chineză ş.a., după cum, singur sau în colaborarea a tradus numeroase romane şi volume de proză.
Geo Dumitrescu a fost şi un talentat gazetar, profesiune căreia i s-a dedicat încă din tinereţe, când a fost redactor la ziarul Timpul, apoi la mai multe ziare şi reviste literare, dintre care amintim "Flacăra", Almanahul Literar ( din Cluj), "Gazeta literară" (devenită "România Literară"). De condeiul său inspirat s-au bucurat şi alte publicaţii, începând cu "Vremea", "Curentul literar", "Kalende", "Revista Fundaţiilor Regale", "Viaţa Românească" şi continuând cu revistele "Contemporanul" şi "Luceafărul". Rubrica "Atelier literar", susţinută ani la rând, rămâne ca un model de orientare a debutanţilor, cu o generoasă exigenţă. Membru al Societăţii Scriitorilor din România,
Geo Dumitrescu a fost membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România şi secretar al PEN din România şi a fost distins cu mai multe premii, încununate cu premiul "Omnia", în anul 2000. În anul 1993 fost ales membru corespondent al Academiei Române.

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Dumitrescu
updated: 2006-04-01 15:39:18