romanian Oşanin Lev (poet rus)
russian Ошанин Лев (русский поэт)


Oşanin Lev - poet rus
OŞANIN, Lev Ivanovici (30.V.1912 - 1996) - poet rus.
A debutat în 1930 (povestirea "Etaje"). De la sf. dec. patru locul principal în creaţia lui O. îl ocupă cântecul. Lupta pentru pace, prietenia între popoare, eroismul oamenilor sov. sunt temele principale ale cântecelor lui O. ("Drumuri", 1946; "Imnul tineretului democratic", 1947; "Volga", 1962; cântecele din filmul "Tinereţea lumii" ş.a.). În 1944 a editat romanul "Prietenul meu Boris", iar în anii postbelici culeg. de poezii şi cântece "Copii ai diferitelor popoare" (1950), "Inimi zbuciumate" (1951), "Versuri de dragoste" (1957), "Eu şi tu" (1962), "Insularii" (1972) ş.a.
Premiul de stat al URSS (1950). Ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-29 08:20:59