Russu Vladimir - scriitor
RUSSU, Vladimir (31.VII. 1925, Plopi, Donduşeni - 9.XI.1959, Chişinău), poet, traducător. După absolvirea Şcolii centrale comsomoliste, lucrează în calitate de redactor-şef la Editura Şcoala sovietică, la revista Scânteia leninistă, apoi director la Studioul Moldova-film.
Este autor a numeroase cărţi pentru copii: Şcoala noastră (1952), Mamele noastre (1953), Primăvara mea (1955) ş.a., al poemului-basm Ghiocel-Voinicel (1958) care e cea mai reprezentativă creaţie a lui R. şi în care autorul evocă într-o manieră populară lupta omului cu forţele răului. În cărţile De cu zori (1957) şi Versuri (1962,postum) abordează o tematică majoră inspirată din realităţile "vieţii noi".
Scrie texte pentru cântece şi libretul la prima dintre operele basarabene din anii postbelici - Grozovan. Traduce din F.Cooper, V.Beleaev, P.Erşov şi din alţi scriitori consacraţi. În satul Plopi din 1981 funcţionează muzeul şcolar V.Russu.

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2 - Chişinău, 1986.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-04 07:35:30