Cibotaru Arhip - scriitor
CIBOTARU Arhip (n. 20.2.1935, s.Cobâlnea, Şoldăneşti), scriitor. Lucrător emerit al culturii din RSSM (1978). Maestru emerit al artei din RSSM (1985).
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1957). Vice-preşedinte (din 1965), iar din 1971 - secretar al C-tului de conducere al Uniunii Scriitorilor din RSSM şi redactor-şef al revistei "Nistru". Publică din 1952. De la placheta de debut "Ecoul gliei"(1958) şi până la cele două vol. de "Scrieri alese" (1984) poezia lui C., trecând prin "Distanţe" (1964), "Trepte" (1970), "Spaţii" (1971), "Dans de toamnă" (1973), "Cântec pentru tine" (1974), "Între lume şi cuvânt" (1976), "Ferestre" (1978), "Pe urmele dorului" (1980), a parcurs o cale de intense căutări în sfera limbajului metaforico-simbolic şi de exaltare romantică, de creştere a conştiinţei cetăţeneşti şi de extindere a orizontului tematic, de intensificare a meditaţiei filosofice şi de adâncire în esenţa realităţilor evocate, de împletire a socialului cu intimul şi de întoarcere la izvoare, la tradiţiile clasice şi folclorice, de activizare a poziţiei eroului liric şi de afirmare a unui accentuat maximalism etico-estetic.
O contribuţie considerabilă a adus C. la dezvoltarea poemului moldovenesc contemporan, cartea sa de poeme "Ferestre" înscriindu-se printre realizările de seamă ale genului.
Ca prozator C. se afirmă prin originalul roman-foileton "Umbra comorilor" (1967), în care satirizează cu aciditate unele aspecte vulnerabile ale mediului citadin.
C. mânuieşte şi îmbină cu iscusinţă ironia şi satira, umorul şi lirismul, fantasticul şi realul. Se manifestă cu succes şi în sfera genului dramatic, publicând culegerea de comedii "Şase de dobă" (1981). Scrie şi versuri pentru copii (culeg. "Din primăvară până-n iarnă",1959; "Nicolae Ţurcă prima treaptă urcă",1960). Traduce din poezia universală (A. Puţkin, T.Şevcenco, D.Bednîi, R.Gamzatov, C.Ciukovskii, P.Eluard ş.a.).
Premiul "Boris Glavan" (1970) şi Premiul de Stat al RSSM (1982).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 14:19:31