Cosmescu Alexandru - scriitor
COSMESCU, Alexandru (24.V.1922, Iaşi - 26.IX.1989, Chişinău). Prozator, dramaturg, ziarist, redactor de editură, consultant literar la Uniunea Scriitorilor. Studii la Liceul B.P.Haşdeu din Chişinău şi la Facultatea de Medicină a Universităţii de la Cluj-Sibiu. Debutează cu versuri lirice în revista Licurici (1939). În 1940 se refugiază împreună cu părinţii la Argeş de unde în 1941 se înrolează în Armata Română.
În 1944 revine la Chişinău (din 1945 fiind redactor la Tineretul Moldovei, Moldova, Octombrie - Basarabia) şi desfăşoară o vastă activitate publicistică.
Cărţile Urcuş (1951), Dealul Viei (1952) şi Spre liman (1954) îl califică printre scriitorii cu o frază pur româneasca. Este autorul unor cărţi de amintiri, eseuri, portrete şi note de lectură Crugul lunilor (1968), Maiştri şi învăţăcei (1979) şi a două piese: Drumul diamantelor (1961) şi Vârsta succeselor (1988) în care ia în dezbatere probleme de creaţie, etică şi morală.
Aspru criticat de cenzura comunistă mai ales pentru limba aleasă, fluentă şi mlădioasă, românească prin excelenţă, se refugiază în traduceri din Gogol, Kuprin, O'Henry, Puş kin, St.Sweig, Dostoevski, Tolstoi, Stevenson, Cocteau, Andersen, Perault ş.a. Munca lui de aproape 40 de ani în domeniul traducerilor s-a soldat cu 200 de cărţi traduse şi 2 culegeri selective - Darul magilor (1952) şi Miraculoasele tărâmuri (1982). Adevărat monstrum eruditionis, C. fascina tinerii condeieri basarabeni ce i-au fost în majoritate ucenici.
În prezent una din străzile oraşului îi poartă numele, iar la Biblioteca Republicană pentru Copii activează un Salon literar Alexandru Cosmescu.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 15:08:02