Condrea Constantin - scriitor
CONDREA, Constantin (n. 27.XI.1920) - scriitor.
A absolvit Institutul pedagogic din Chişinău (1945). Debutează în 1949 cu placheta de versuri "Tinereţe", urmată de culegerile de poezii "Stegarii păcii." (1951), "Zări luminoase" (1952), "Versuri" (1958). C. este cunoscut şi ca prozator (culegerile de povestiri pentru copii "Prietenul adevărat", 1951; "Ochiul de veghe", 1967). Ca dramaturg C. s-a afirmat prin piesele "Zile de cumpănă" (1957), "Flori de câmp" (1960), "Copiii şi merele" (1963), "Omul din Valencia" (1970), în care abordează importante probleme etice. C. a tradus din opra lui J.Moliere, A. Puşkin, N. Necrasov, M. Şolohov ş.a.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-01 14:44:42