Cupcea Valeriu - actor
CUPCEA, Valeriu (12.III. 1929, Cupcui, Leova-15. I.1989, Chişinău), actor, regizor. Studiază la Liceul B.P.Haşdeu din Chişinău, ulterior absolvind Institutul de Artă Teatrală A.Ostrovski din Leningrad (1952) şi cursurile de regie la Moscova şi Leningrad. În decurs de aproape patru decenii este actor la Teatrul Moldovenesc Muzical-Dramatic A.Puşkin, din 1956 - şi regizor (în 1963-1977 şi 1981-1985 prim-regizor). Actorul V.C. dă viaţă scenică unor personaje comice - Iţic zis Ilie în Take, Ianke şi Kadâr de V.I.Popa (1960), realizează chipuri satirice - Hitler, în Svejk în cel de-al doilea război mondial de B.Brecht (1962); Hlopov - în Revizorul de N.Gogol (1972), precum şi eroi de o distinctă personalitate: Eminescu, în Eminescu de M.Ştefănescu, Dimitrie Cantemir în Zodia Inorogului de I.Gheorghiţă (1973), Tudor Mocanu în Doina de I.Druţă (1982), Spătarul Milescu în Prologul de V.Matei (1988). În domeniul regiei V.C. se afirmă ca un adept al şcolii realiste, montând peste 50 spectacole la teatrele din Moldova şi din alte republici ale fostei U.R.S.S. La Teatrul A.S.Puşkin realizează comedii laice {Eu, bunicuţa, Iliko şi Ilarion, de N.Dumbadze, 1967), se ataşează teatrului epic al lui B.Brecht, dramelor de esenţă romantică (Mascarada de M.Lermontov, 1965, Tigrul şi Hiena de S.Petofi, 1971), Egor Bulâciov şi alţii de M.Gorki (1970), Un interviu la Buienos Aires de H.Borovik (1976), Monumentul (Micile tragedii) de A.Puşkin (1983), comedia Hanuma de A.Tagoreli (1983) etc. Promovează dramaturgia naţională: Fântâna Blanduziei (1967), Iaşii în carnaval (1969), Două fete ş-o neneacă (1971), Sânzeana şi Pepelea (1982) - toate de V.Alecsandri; dramatizarea Soacrei cu trei nurori (1967; 1972; 1983), Amintiri... (1977) după I.Creangă, Roata vremii de Ana Lupan (1961), Nu mai vreau să-mi faceţi bine de Gh.Malarciuc (1963), Două vieţi şi a treia de T.Vidraşcu (1963), Unde eşti, Campanella? de A.Marinat (1988), Păsările tinereţii noastre de I.Druţă (1973) etc.
Se produce în filmele Singur în faţa dragostei, Lăutarii, Dimitrie Cantemir etc. Predă măiestria actoricească la Institutul de Arte din Chişinău actorilor V.Apostol, A.Băleanu, V.Ciutac, M.Ureche, V.Rusu, D.Cocea, M.Curagău ş.a.
Artist al poporului din R.S.S.M. (1975). Ordinele Prietenia Popoarelor, Insigna de Onoare.
Strada, pe care se aflase casa unde V.Cupcea a trăit aproa pe întreaga viaţă, îi poartă numele şi amintirea.

Bibliogr.: . .
Rusu, Gh. Valeriu Cupcea. - Chişinău, 1979.

Argentina Cupcea-Josu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 15:16:49