romanian Curbet Vladimir (conducător artistic al ansamblului "Joc")
russian Курбет Владимир (руководитель ансамбля народного танца "Жок")


Curbet Vladimir - conducător artistic al ansamblului "Joc"
CURBET Vladimir Cosma (n. 5.12.1930, s. Susleni, Orhei), maestru de balet. Artist al poporului din URSS (1981).
A absolvit şcoala de muzică "Ş.Neaga" din Chişinău (1966). Educat într-o ambianţă favorabilă dezvoltării ascendente a vocaţiei artistice (Cosma Curbet a fost trompetist şi conducător al unei echipe de lăutari), C. a trecut cu succes şcoala cântecului şi dansului popular. În 1949-53 a fost conducător artistic al formaţiei de dansatori amatori de la Casa raională de cultură Susleni, în 1953-57 a condus colectivul de dansuri populare din s.Caragaş, Slobozia. În 1957 e numit pedagog-repetitor, iar în 1958 conducător artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului mold. academic de Stat de dansuri populare "Joc". Asimilându-şi organic arta muzicală şi coregrafică a oamenilor de la ţară, C. montează dansuri populare mold. în care păstrează specificul naţional al mişcărilor şi maniera autohtonă a interpretării. O sârbă şi o bătută montate la Susleni au fost remarcate de specialişti încă la festivalul republican al cântecului şi dansului din 1949. Pentru montarea dansurilor "Jocul ferarilor" şi "Sârba" pe scena din s. Caragaş i s-a conferit titlul de laureat (medalia de aur) al Festivalului VI mondial al tineretului şi studenţilor de la Moscova (1957). Cu ansamblul "Joc" C. a montat c. 50 de dansuri, dintre care se remarcă "Jocul ferarilor", "Brâul", "Bătuta", "Voiniceasca", "Haiduceasca", "Hora fetelor", "Mărunţica", "Crăiţele", "Moldoveneasca", "Ţărăneasca", "Răzăşeasca", "Hora mare". Realizări remarcabile: "Căluşarii", "Nunta moldovenească", "Mărţişor", suita "Bucuria", "Suita din Bugeac", "Suita din Carpaţi", duetele "La izvor", "La vie" ş.a. Sub conducerea lui C. ansamblul "Joc" a obţinut un înalt nivel interpretativ, ceea ce i-a dat posibilitate să concerteze des peste hotare. C. acordă o atenţie constantă atât melodiei autentice, desenului original al mişcărilor, formei autohtone a fiecărui dans înregistrat la vatra horelor, cât şi costumului naţional potrivit dansului respectiv, strigăturilor ce-l însoţesc, îl dinamizează şi îl întregesc; principiul de bază al activităţii asupra tuturor aspectelor esenţiale ale dansului (faptul a fost remarcat de coregrafi cu renume din Moscova, Brazilia, Mexic, Australia, Portugalia, Franţa şi din alte ţări).
C. a montat dansuri mold. în colective , prestigioase din Bulgaria, România, Iugoslavia. A participat în calitate de membru al juriului la diferite festivaluri de artă în Bulgaria şi RDG. A contribuit - în calitate de coregraf - la realizarea spectacolului "Păsările tinereţii noastre" după drama omonimă a lui I.Druţă (la Teatrul Mic din Moscova), filmelor "Măria sa Hora" şi "Poienile roşii" ("Moldova-film"), "Nuntă la Malinovca" ("Lenfilm"). C. s-a afirmat ca folclorist şi publicist: a înregistrat nenumărate melodii şi texte de cântece populare mold., a publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul, originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului mold. popular, la necesitatea păstrării şi dezv. creatoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare moldoveneşti.
Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 11. Premiul de Stat al URSS (1972). Două ordine Drapelul Roşu de Muncă şi ordinul Prietenia popoarelor.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-13 19:34:17