Diordiţa Alexandru - om de stat, preşedinte al Sovietului Miniştrilor al RSSM(1958-1970)
DIORDIŢA, Alexandr Filipovici (n. 13.IX.1911) - om de stat din RSSM. Membru al PCUS din 1938. S-a născut în satul Gandrabura, Ananiev, reg. Odesa. După absolvirea Acad. de finanţe din Leningrad a fost şef al secţiei bugetare a Comisariatului norodnic pentru finanţe al RASSM, şef al secţiei de finanţe şi comerţ a Sovietului Comisarilor Norodnici al RASSM, locţiitor al comisarului norodnic pentru finanţe al RSSM. Participant la cel de al doilea război mondial. Între 1942-46 locţiitor al comisarului norodnic pentru finanţe, iar din iulie 1946 ministru de finanţe al RSSM. Între 1955-58 locţiitor al preşed., iar între 1958-70 preşed. al Sovietului Miniştrilor al RSSM, îndeplinind tot odată funcţiile de ministru al afacerilor externe al RSSM. Din apr. 1970 prim-locţiitor al preşed. C-tului de stat pentru preţuri al Sovietului Miniştrilor al URSS. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 3-7 şi al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 1-2, 4-7. La Congresele XXII şi XXIII ale PCUS a fost ales candidat în membrii CC al PCUS, iar la Congresele II-VII, IX-XII ale PCM - membru al CC al PCM. Între 1958-70 membru al Biroului CC al PCM.
Două ordine Lenin şi alte ordine şi medalii.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-14 18:54:05