Lipcan Alexandru - scriitor
LIPCAN, Alexandru (3.IX.1908, Cahul -10.VI.1977, Chişinău), scriitor, publicist şi traducător. Studii: Universitatea din Bucureşti (1934), participant la război. Debutează cu articole de publicistică în deceniul al 4-lea. Scrie dilogia Deşteptarea (1952) şi Drumul cu plopi (1956), romanul Lumini la răspântii(1976), povestirea Brumele cad dimineaţa (1961), culegerea de proze Când se coace poama(1958), Iulie - luna lui cuptor(1967) ş.a. A tradus din clasica rusă şi sovietică.

Distincţii: Lucrător emerit al culturii din R.S.S.M. (1967).

Bibliogr.: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. - Chişinău, 1985.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 07:52:10