Lupaşcu Mihail - om de ştiinţă în domeniul fitotehniei
LUPAŞCU, Mihail Feodosie (n. 27.VIII.1928, s. Cuizăuca, Rezina) - om de ştiinţă, specialist în domeniul fitotehniei şi producerii nutreţurilor. Doctor habilitat în şt. agr. (1971). Membru coresp. al AUŞA (din 1972).
Absolvent al In-tului agricol "M. Frunze" din Chişinău (1953). În 1959-62 docent la catedra de fitotehnie a aceluiaşi in-t. Din 1962 director al Institutului Moldovenesc de cercetări ştiinţifice în domeniul culturilor de câmp. A publicat c. 80 lucrări şt. şi şt.-populare în domeniul biologiei plantelor agr., fitotehniei şi producerii nutreţurilor.
Două ordine "Insigna de Onoare".

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-16 08:16:48