Melnic Boris - zoofiziolog, rector al Universităţii de Stat din Chişinău
MELNIC, Boris Efim (n. 11.II.1928, s.Briceni, Donduşeni) - zoofiziolog, doctor habilitat în şt. biologice (1970). Profesor (1971). Membru coresp. al AŞ a RSSM (1972).
Absolvent al In-tului pedagogic de stat "Ion Creangă" din Chişinău (1951). Aspirant şi asistent la catedra de fiziologie a omului şi animalelor (1951-55), decan la fac. de educaţie flzică a aceluiaşi in-t (1955-60), decan al fac. de educaţie fizică a Un-ţii de Stat (1960-64) şi prorector pentru munca didactică (1964-67). Din 1967 docent, şef al catedrei de fiziologie a omului şi animalelor şi prorector pentru munca ştiinţifică al Un-ţii de Stat din Chişinău. În anii 80 rector al Universităţii de stat din Chişinău, ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova.
Lucrări şt. în domeniul fiziologiei glandelor cu secreţie internă. Studiază probleme de fiziologie privind activitatea intelectuală.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-03 08:15:29