Rădăuţanu Sergiu - fizician, academician
RĂDÂUŢANU, Sergiu (17.VI.1926, Chişinău - 1998, Chişinău), fizician. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1955). În 1959-1961 este colaborator ştiinţific la Sectorul de Fi zică şi Matematică al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S., iar din 1961 - şef al Laboratorului de compuşi semiconductori al Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş. din R.S.S.M. Concomitent (1964-1973) este rector al Institutului Politehnic S.Lazo din Chişinău.
A elaborat un şir de materiale semiconductoare, eterojoncţiuni şi dispozitive electronice. Lucrări privind fizica şi chimia semiconductorilor ternari, procedeele de prelucra re şi utilizare a acestora. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1966), profesor (1967), academician (1972), membru de onoare al Academiei Române. A publicat peste 200 lucrări ştiinţifice, are 64 discipoli savanţi. Preşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1967-1971).

Distincţii: Premiul de Stat al R.S.S.M. (1983). Două ordine Drapelul Roşu de Muncă. Ordinul Republicii.

Bibliogr.: ESM

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-14 18:55:05