romanian Tursun-Zade Mirzo (scriitor tagic)
russian Турсун-Заде Мирзо (таджикский писатель)


Tursun-Zade Mirzo - scriitor tagic
TURSUN-ZADE, Mirzo (2.V.1911 - 24.IX.1977) - scriitor tagic, activist ne tărâm obştesc. Poet al poporului din RSS Tag. (1961). Membru al AŞ a RSS Tag. (1951). Erou al Muncii Socialiste (1967).
Debutează cu vol. de versuri şi schiţe "Drapelul biruinţei" (1932). În piesa "Sentinţa" (1934), în poemele "Soarele ţării" (1936), "Toamna şi primăvara" (1937) ş.a. T. cântă realizările socialiste din Tagichistan. În anii celui de al doilea război mondial a scris versuri, poemul dramatic "Tahir şi Zuhra" (1943) ş.a. Prietenia popoarelor, lupta pentru pace şi libertate constituie tematica ciclului "Baladă indiană" (1947-48), a poemului "Vocea Asiei" (1956) ş.a. T. este autor de lucrări publicistice, de studii şi articole cu privire la istoria literaturii tagice ("Cugetări despre lirica cetăţenească", 1954; culeg. "Literatura şi viaţa", 1959). Preşed. al C-tului sov. de solidaritate a ţărilor din Asia şi Africa, membru al C-tului sov. pentru apărarea păcii. Preşed. al C-tului de conducere al Uniunii scriitorilor din RSS Tag. (din 1946) şi secretar al C-tului de conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS (din 1959).
Premiul de stat al URSS (1948). Premiul Lenin (1960). Patru ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 07:50:35