romanian Vinogradov Victor (savant-filolog rus)
russian Виноградов Виктор (русский ученный-филолог)


Vinogradov Victor - savant-filolog rus
VINOGRADOV, Victor Vladimirovici (12.I.1895 - 4.X.1969) - filolog rus, reprezentant de seamă al lingvisticii mondiale. Prof. la Un-tea din Leningrad, apoi la Un-tea din Moscova. Membru al AŞ a URSS (1946) şi al mai multor academii din străinătate. Director al In-tului de lingvistică al AŞ a URSS (1950 - 58) şi al In-tului de limbă rusă (1958 - 68). A condus revista "Voprosî iazîcoznania" (1952-69). A pus bazele unei discipline şt. noi - istoria limbii literare ruse moderne. A publicat peste 250 lucrări de gramatică şi lexicologie a limbii ruse ("Noţiunile de bază ale frazeologiei ruse ca disciplină lingvistică", 1946; "Limba rusă. Teoria gramaticală a cuvântului", 1947; "Din istoria studierii sintaxei ruse (de la Lomonosov până la Potebnia şi Fortunatov)", 1958 ş.a.). V. este autorul unei serii de monografii privind limba şi stilul operelor lui I. A. Crîlov, A. S. Puşkin, M. Lermontov, N. V. Gogol, L. N. Tolstoi ş.a. În 1951 şi 1955 a participat la lucrările conferinţelor şt. de la Chişinău, consacrate problemelor dezv. lingvisticii mold.
Premiul de stat al URSS (1951). Ordinul Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 08:13:44