Zavtur Alexandru - doctor-habilitat în ştiinţe filosofice
ZAVTUR, Alexandru Andreevici (n. 9.V.1929, s.Corjevo, Dubăsari) - filosof. Doctor habilitat în şt. filosofice (1973), prof. (din 1974). Membru coresp. al AŞ a RSSM (1976). Membru al PCUS din 1950.
După absolvirea In-tului pedagogic din Chişinău a fost lector, aspirant, lector superior (1951-56), ulterior şef de catedră la acelaşi in-t (1956-60). Din 1960 docent, ulterior şef de catedră (1964-73) la Un-tea de Stat din Chişinău. Director al In-tului de istorie a partidului de pe lângă CC al PCM (1973-75). Între 1975-77 şef al secţiei ştiinţei şi instituţiilor de învăţământ a CC al PCM, iar din 1977, concomitent, preşed. al Societăţii republicane "Ştiinţa". Din mai 1977 colaborator ştiinţific superior la Secţia de filosofie şi drept a AŞ a RSSM. La Congresul XIV al PCM a fost ales membru al CC al PCM. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 9. Autor a peste 100 lucrări ştiinţifice.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-04 19:18:29