Şişcan Constantin - scriitor rus din Moldova
ŞIŞCAN Constantin (n. 11.12.1933, Chişinău), scriitor rus din Moldova. Lucrător emerit al culturii din RSSM (1978).
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1958). Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din RSSM (din 1976), preşed. al secţiei de lit. rusă (1976-81), secretar responsabil (din 1968), redactor-şef (din 1976) al rev. "Codrî". Publică din 1952. Debutează editorial în 1958 cu placheta de versuri lirice "Aşteptare". Au urmat culegerile "Uşa vie" (1960), "Destăinuire" (1961), "Ocean de nelinişti" (1963), "Versuri" (1967). Diapazonul liricii lui Ş. e amplu. Alături de imaginile copilăriei zbuciumate, care poartă amprenta războiului, răsună cântecul cristalin al zilelor de pace, glorificând munca harnicilor plugari.
Poeziile "Doina", "Codru", "Joc", "Cântec despre floarea soarelui" ş.a. reprezintă coloritul local, specificul naţional moldovenesc. Ca prozator publică culeg. de nuvele şi povestiri "Douăzeci de paşi în întâmpinare" (1964), "Zorinica" (1972), "Roata de asupra prăpastiei" (1980) ş.a. Romanul "Destinele se nasc din clipe" (1969, trad. rom. 1972), abordează tematica istorică, evocând aspecte ale mişcării ilegaliste din Chişinău. Ş. a scris scenariile primelor filme pentru copii "Nume salvat" (1973), "Nicuşor din tribul D" (1975) şi al peliculei destinate tineretului "Cum să devii celebru" (1984). A tradus din operele scriitorilor moldoveni (Gr.Vieru, Em.Bucov, A.Lupan, P.Boţu, L.Deleanu, L.Damian, P.Zadnipru ş.a.). Membru al comitetului republican pentru Premiile de Stat ale RSSM în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-16 08:18:41