Şalari Ariadna - scriitoare
ŞALARI Ariadna (n. 27.9.1923, Cetatea Albă) scriitoare.
A absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti (1947) şi Cursurile literare superioare de pe lângă Institutul de literatură "M.Gorki" al Uniunii Scriitorilor din URSS (1959). Lucrează un timp ca inginer-chimist, apoi ca învăţătoare. Publică din 1946. Debutează editorial cu cartea "Ilie îşi croieşte viaţă nouă" (1949). Au urmat nuvele şi povestiri, dintre care se evidenţiază "Se intâlnesc pământurile" (1956) - o lucrare ce anunţă venirea în literatură a unui nou talent, capabil de sondări adânci în lumea obiectivă şi în straturile stărilor subiective. Aceste calităţi se profilează din plin în romanele "Oameni şi destine" (în l.rusă, 1959; rom. - 1961) şi "Neastâmpăr" (1961). În romanul "Valul lui Traian" (1968) Ş. zugrăveşte concret şi impresionant viaţa satului basarabean din deceniul 4, precum şi realitatea din primii ani postbelici.
Romanul "Tăceri răscolite" (1982) reflectă viaţa celor care pleacă de acasă pentru a participa la marile şantiere. Ş. a consacrat multe scrieri copiilor: culeg. "Ploae cu covrigi" (1965), "Echipa noastră" (1966), "De-a mijatca cu soarele" (1971), "Pădurea năzdrăvană" (1973), "Ştrengarii" (1974) ş.a. Subiectele lor captivante, umorul fin, axat pe o cunoaştere profundă a personajelor, jocul miraculos de lumini şi umbre, care cuprind gama de sentimente ale copilului, imprimă paginilor adresate micilor cititori o autentică valoare artistică.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-16 08:21:27