romanian Cearenţ Eghişe (scriitor armean)
russian Чаренц Егише (армянский писатель)


Cearenţ Eghişe - scriitor armean
CEARENŢ (pseud. lui Sogomonean), Eghişe Abgar (28.IX.1897 - 29.XI.1937) - scriitor armean. Întâmpinând cu bucurie Revoluţia din Octombrie, C. a cântat cu patos romantic mişcarea revoluţionară a maselor populare (poemele "Soma", 1918; "Mulţimi răzvrătite", 1919; "Cearenţ-name», 1922, ş.a.). Un loc însemnat în creaţia lui îl ocupă poemele şi baladele consacrate lui V. I. Lenin: "Unchiul Lenin", "Balada despre Vladimir Ilici, un mujic şi o pereche de cizme" (1924, trad. rom. 1971), "Lenin şi Ali" (1925) ş.a. În multe versuri din vol. "Răsăritul epic" (1930) şi "Cartea drumului" (1933) C. se manifestă ca un mesager înflăcărat al socialismului. A mai scris romanul satiric "Ţara Nairi" (1926), comedia "Caucazul..." (1923), nuvele, memorii, articole de critică literară. Este cunoscut şi ca traducător.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:09:16