Soltan Petru - matematician
SOLTAN, Petru Simion (n. 29.VI.1931, s.Coşniţa, Dubăsari) - matematician. Membru coresp. al AŞ a RSSM (1972). Doctor habilitat în şt. fiz.-mat. (1972). Prof. (din 1973).
După absolvirea Institutului pedagogic din Chişinău(1952) îşi desfăşoară activitatea pe tărâm ped. şi şt. Între 1960 - 66 asistent, lector superior, docent, iar între 1966-73 şef de catedră la Un-tea de Stat din Chişinău. Din 1973 director al In-tului de cercetări şt. în domeniul planificării al C-tului de stat pentru planificare al RSSM. Lucrări în domeniul topologiei, geometriei, matematicii aplicate. În topologie generalizează teorema lui Gurevici referitoare la dimensiunea proimaginilor pentru aplicaţiile continui ale unui compact pe un poliedru topologic. În geometrie a obţinut rezultate importante despre mulţimile convexe ale spaţiului metric. A publicat peste 60 lucrări ştiinţifice.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-04 08:04:49