romanian Doga Eugen (compozitor)
french Doga Eugen (compositeur)
russian Дога Еужен (композитор)


Doga Eugen - compozitor
S-a născut la 01.03.1937 in Mocra, Rîbniţa. A studiat violoncel la Colegiu de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău. A absolvit Conservatorul de stat "Gavriil Musicescu" din Chişinău, clasa de violoncel a lui G.Hohlov (1960) şi clasa de compoziţie a profesorului Solomon Lobel (1965). A început cariera sa de muzician ca membru al orchestrei de Teleradiodifuziunea a Republicii Moldova (1957-62). A predat la Colegiu de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău (1963-67), a fost membru al colegiului redacţional şi de repertoriu al Ministerului culturii al Moldovei (1967-72).

Deputat al Sovietului Suprem al Moldovei , deputat al Sovietului Suprem al URSS. A fost membru Comitetului de conducere al Uniunii compozitorilor din URSS şi Uniunii compozitorilor din Moldova, vice-preşedinte al UCM. A fost decorat cu înalte distincţii de stat ai Republicii Moldova precum şi ai URSS inclusiv Premiul de Stat al Republicii Moldova (1980) şi al URSS (1986) şi titlul onorific Artist al Poporului al URSS (1987). Este academician de onoare al Academiei de Ştiinţe din Moldova.

Lucrează în domeniul muzicii de film devenind unul dintre cei mai renumiţi compozitori de cinematograf şi filmele TV din spaţiul post-sovietic. În afară de preocuparea sa de cinema, este autor al unor cîntece, lucrări camerale şi al baletului.


Balet

Luceafărul: balet în 7 tablouri, libretul de Emil Loteanu după poemul omonim de Mihai Eminescu (1983)


Muzică vocală de cameră

Ochiul tău iubit: Ciclul vocal din şase romanţe, versuri de Mihai Eminescu (în romană) (Misterele nopţii; Dorinţa; De-aş vrea şi eu o floare; Peste vîrfuri; Ochiul tău iubit; O rămîi) (1984)

Rugăciune, Să ţin încă o dată, Iar fata ta e străvezie, Ea-şi urma cărarea-n codru: Romanţe, versuri de Mihai Eminescu (în română) (2000)

Lumineze stelele: Romanţă pentru voce şi pian (în română) (2001)


Asociatia Moldovenească de Muzică Contemporană

Sursă: www.music.md
updated: 2006-03-24 07:48:31