romanian Bernştein Samuil (lingvist)
russian Бернштейн Самуил (лингвист)


Bernştein Samuil - lingvist
BERNŞTEIN, Samuil Borisovici (3.I.1911-6.X.1997) - lingvist, specialist în domeniul geografiei lingvistice, dialectologiei, gramaticii comparate a l-lor slave, balcanisticii. Doctor habilitat, prof. la Un-tea din Moscova (1946). Autor a c. 200 lucrări. B. se ocupă de limba documentelor valahe din sec. XIV-XV, de relaţiile lingvistice şi etnice slavo-romanice. A condus lucrările de întocmire a primului atlas lingvistic al Bulgariei, a elaborat bazele teoretice ale atlasului graiurilor populaţiei bulgare din sudul RSSM şi RSSU şi ale atlasului graiurilor ucrainene şi romanice de est din regiunile carpatice. Este membru coresp. al AŞ a Republicii Populare Bulgaria (1963).
Insigna de Onoare şi ordinul bulgar Chiril şi Metodiu cl. I.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-16 08:22:50