Gujel Anatol - poet şi publicist
GUJEL Anatol (n. 6.4.1922, Iaşi), poet şi publicist. Lucrător emerit al culturii din RSSM (1971).
A absolvit Institutul pedagogic "I. Creangă" din Chişinău (1945). Din 1950 lucrează la redacţia ziarului "Tinerimea Moldovei". În 1966-83-redactor-adjunct al revistei "Moldova". Debutează cu plachetele de versuri "Generaţia mea" (1951) şi "Schimbul nostru" (1952). În poemul "Povestea gorunului" (1954), poeziile din culeg. "Nistrule pe malul tău" (1956), "Fereastra cu trei muşcate" (1956), "Vânt de april" (1959), "Ostroave verzi" (1962), "Visătorii" (1963), "Sonata lunii" (1965), "Cutia de rezonanţă" (1968), "Scoica sarmatică" (1969), "Caietul cu scoarţe de chihlimbar" (1975), "Lanterna magică" (1978) ş.a. G. a cântat frumuseţea şi bogăţia plaiului natal, dragostea pentru mamă şi iubită. Este autorul cărţilor de publicistică "Pe-un picior de plai" (1960), "Drumeţie. Oameni şi locuri" (1975), "Înşiră-te, mărgărite" (1979) şi "Har" (1982) despre pitorescul plaiului moldav, despre problemele economiei naţ. a republicii, hărnicia oamenilor muncii. Pentru copii a scris cărţile "Eu, Anicuţa şi Radu" (1962), "Flota mea" (1964), "Adio, Cioco!" (1979), "Ştiubeiul cu poveşti" (1982). Este autorul libretului operei "Eroica baladă" ("Inima Domnicăi", muz. de A. Stârcea). Ordinul "Insigna de Onoare".

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-13 19:35:52