romanian Grosul Iachim (preşedintele AŞM (1961-1976))
russian Гросул Яким (президент АН МССР (1961-1976))


Grosul Iachim - preşedintele AŞM (1961-1976)
GROSUL, Iachim(21.IX.1912, Caragaş, Slobozia - 28.IX.1976, Chişinău), istoric, organizator al ştiinţei din Republica Moldova. Absolveşte Institutul Pedagogic dinTiraspol(1937), lucrează succesiv în calitate de conferenţiar şi decan (1940) al Facultăţii de Istorie. În anii războiului - lector la Institutul Pedagogic evacuat la Buguruslan, îşi susţine teza de doctor în ştiinţe istorice.
Revenind la Chişinău, este decan şi şef de catedră la Institutul Pedagogic(1944 - '46). În 1946 - '59 - decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie, şeful Catedrei de istorie a U.R.S.S. la Universitatea de Stat din Moldova. Din 1947 - director adjunct al Bazei
Moldoveneşti, vicepreşedinte (1949) şi preşedinte al Prezidiului Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S.(1954). Întreprinde o vastă activitate orientată spre organizarea ştiinţei academice în Moldova. Este unul dintre autorii concepţiei şi proiectului de transformare a Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S. în Academie de Ştiinţe a R.S.S.M.
În 1955 îşi susţine teza de doctor habilitat în 1957 i se conferă titlul de profesor universitar. În 1961 este ales membru şi preşedinte al A.Ş.M., deţinând acest post până la moarte. În 1966 - membru corespondent al A.Ş. din U.R.S.S. Din 1967 - redactor-şef al Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti. Participant activ la viaţa publică şi politică a R.S.S.M., fiind ales deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Sovietului Suprem al R.S.S.M.
A contribuit la studierea istoriei agrare a Basarabiei în sec.al XIX-lea, publicând peste 280 de lucrări ştiinţifice şi de propagare a ştiinţei: Ţăranii Basarabiei (1812-1861) (1956); Reforma ţărănească în Basarabia din anii '60- '70 ai sec. al XlX-lea (1956, coautor); Schiţe cu privire la istoria economiei Basarabiei (1812-1861) (1967, coautor); Schiţe cu privire la istoria economiei Basarabiei (1861-1905) (1972, coautor); Autonomia Basarabiei în componenţa Rusiei (1812-1828) (1982) etc.

Distincţii: Om emerit în ştiinţe din R.S.S.M. (1967). Premiul de Stat al R.S.S.M. (1972). Ordinul Lenin, două Ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Bibliogr.: ESM

Ion Jarcuţchi

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-10-30 18:54:00