Vangheli Spiridon - scriitor
VANGHELI Spiridon (n. 14 6.1932. s.Grinăuţi, Râşcani), scriitor. Maestru emerit al artei din RSSM (1982).
A absolvit Institutul pedagogic "I.Creangă" din Chişinău (1955). Debutează în 1962 cu placheta "În ţara fluturilor". Cu vol. "Soarele" (1963), "Pe lume" (1964), "Băieţelul din coliba albastră" (1964), care cuprind scrieri marcate de poezie, V. îşi croieşte un drum distinct în lit. pentru copii, remarcându-se printr-un mod personal de a înţelege şi interpreta problemele copilăriei. În contextul formulelor artistice din anii 60 îl detaşează şi individualizează unghiul de percepţie, fericita identificare cu perspectiva copilăriei, cunoaşterea temeinică a psihologiei copilului. Autorul priveşte lumea cu bunătate şi căldură, atmosfera scrierilor lui e plină de voie bună. Condensarea maximă, concizia plastică a formulărilor constituie o trăsătură a miniaturilor lui V. (unele din ele cuprind un rând, două, trei: "Rodica", "Drumul", "Fulguşorii").
"Isprăvile lui Guguţă" (1967) sunt urmate ulterior de o suită de plachete, cu reveniri şi multiplicări succesive de peripeţii. "Ministrul bunelului" (1971), "Primiţi urătorii?" (1975), «Guguţă - căpitan de corabie" (1979) conturează un personaj de certă originalitate. În lumea lui multicromă chiar şi lucrurile banale se încarcă de poezie. Autorul urmăreşte modul lui de a gândi, îl preţuieşte pentru virtuţile în formare - bunăcuviinţa, generozitatea, duioşia, sensibilitatea. Satul moldovenesc este o sferă organică în care acţionează Guguţă, adulţii din preajmă influenţând conduita lui.
"Steaua lui Ciuboţel" (1981) aduce un nou personaj, o altă ipostază a copilăriei. Şi de astă dată lumea îmbracă adesea haina miraculosului, iar Ciuboţel pare uneori un erou de poveete, pe care toate vietăţile îl ajută şi îl susţin. Un bogat mesaj etic transmite culeg. "Calul cu ochi albaştri" (1981), cu eroi şi probleme noi, relatând cu aceiaşi caldă afecţiune şi participare minunile lumii şi ale copilăriei. V. este alcătuitorul unor culegeri colective şi antologii ("O scrisoare către copiii lumii", "La noi la grădiniţă", "O sută de primăveri", "Carte pentru toţi", "Şezătoare în codru", "Cercelul de argint", "Copiii planetei"). Este unul dintre autorii "Abecedarului" (1970). A tradus din opera lui C.Ciucovskii ("Doctorul Aoleu"), A.Lindgren ("Pepi Cioraplung"), J.Barri ("Piter Pen şi Vendi"), S.Marşac, N.Ghilien, I.Ritsos, I.Tuvim, N.Hicmet ş.a.
Premiul de Stat a RSSM(1980), distiicţia internaţională Diploma de Onoare "Andersen"

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-04 08:19:22