Gheorghiţă Ion - scriitor
GHEORGHIŢĂ, Ion (2.IV.1939, Larga, Briceni - 28.XI.1991, Chişinău), scriitor, publicist, traducător. Îşi face studiile la Universitatea din Cernăuţi. Este redactor la revista Moldova şi redactor-şef la Colegiul pentru Traduceri al Uniunii Scriitorilor.
Debutează editorial cu placheta Mărul discordiei (1969). În această carte, ca şi în culegerile ulterioare La marginea câmpiei (1972) şi Simplu (1981), autorul descrie fascinaţia universului rustic ca pe o marjă de eternitate protoistorică în care ţăranii sunt văzuţi ca nişte oameni arhaici, contopiţi panteistic cu natura. Semnează mai multe volume de versuri pentru copii: De-a baba-oarba (1971); Freamăt verde (1974); Ochi de stea (1979); Vorbe năzdrăvane (1982) etc. şi piesa Zodia inorogului (1973). Volumul de schiţe şi eseuri publicistice Ecoul de a doua zi (1983) cuprinde impresii de călătorie, însemnări din actualitatea culturală, note despre confraţii de condei.

Bibliogr.:
Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-14 18:58:24