Osadcenco Ion - istoric literar
OSADCENCO, Ion (4.XII.1927, Cahul-17.XI.1994, Chişinău), istoric literar. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1951). În 1962-1967 - decan al Facultăţii de Filologie. Doctor habilitat (1988), profesor universitar (1991). Concomitent cu munca didactică desfăşoară o susţinută activitate ştiinţifică, publicând, din 1953, numeroase articole şi studii monografice cu privire la istoria literaturii române şi a relaţiilor literare moldo-ruse din sec.XIX. O parte din studiul despre V.Alecsandri, M.Eminescu, C.Negruzzi, A.Russo ş.a. au fost incluse în culegeri destinate şcolii. A pregătit şi editat scrierile lui C.Negruzzi (1980). A participat la elaborarea unor manuale şi programe de literatură română.

Distincţii: Lucrător emerit al şcolii superioare din R.S.S.M. (1988).

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2. - Chişinău, 1986.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-16 08:39:29