Ciocanu Vasile - istoric literar
CIOCANU Vasile (n. 1.1.1942, s.Taban, Briceni), istoric literar, specializat în studierea fenomenului literar şi cultural moldovenesc din sec. XIX. Doctor în şt. filologice (1974).
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1966) şi aspirantura la Institutul de limbă şi literatură al AŞ a RSSM (1973). În 1966-70 lucrează la Muzeul republican de literatură "D.Cantemir", din 1973 - colab. şt. (din 1978 - colab. şt. superior) la Institutul de limbă şi literatură al AŞ a RSSM.
Autor al temeinicei monografii "Constantin Stamati. Viaţa şi opera" (1981) şi a numeroase studii şi articole, publicate în periodice şi în culegerile colective "De la cronografie la literatura modernă" (1974), "Cercetări de istorie literară" (1978), "Pagini din istoria literaturii şi culturii moldoveneşti" (1979), "Literatura moldovenească şi folclorul" (1982), "Studii şi materiale despre Alecsandru şi Boleslav Hâjdeu» (1984) ş.a. A îngrijit ediţiile de opere ale lui C.Stamati (1975), C.Stamati-Ciurea (1978, în colab.). Cercetător exigent, arhivist pasionat. C. se remarcă prin preocupările-i variate şi prin documentarea exemplară a lucrărilor sale.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 14:38:02