Tcaci Zlata - compozitoare
Este născută la 16.05.1928 in Lozova, Nisporeni.
Absolvind Conservatorul de Stat "Gavriil Musicescu" din Chişinău (diplomă în muzicologie, 1952, şi compoziţie, 1962), compozitoarea desfăşoară aici o prodigioasă activitate didactică pe parcursul mai mult de 40 de ani. Maestru Emerit al Artei din Moldova (1974), laureat al Premiului de Stat al Moldovei (1982) şi al altor premii şi distincţii, Zlata Tcaci este o autoarea a peste 800 de lucrări muzicale realizate în genuri muzicale diferite: de la cîntece şi miniaturi instrumentale pentru copii pînă la cicluri vocale, compoziţii simfonice, vocal-simfonice şi muzical-teatrale. 578 din ele au fost editate. Un loc prioritar în creaţia compozitoarei l-a ocupat muzica pentru copii. Zlata Tcaci este autoarea primei opere şi a primului balet pentru copii din muzica moldovenească postbelică.


Muzică simfonică

2 suite din balet "Andrieş" (1982-1983)
Dublu concert pentru flaute şi orchestră simfonică (1989)
Trei dispoziţii pentru orchestră de cameră (1992)
Meditaţie: simfonietă pentru orchestră de cameră (1993), prima auditie 8.04.1993, Orchestra Filarmonicii Naţionale, dir. Dumitru Goia
Panopticum (5 preludii): Simfonia pentru orchestră de coarde, xilofon şi timpani (1999)
Concert pentru pian şi orchestră simfonică (2002)


Balet

Andrieş: balet în 4 tablouri cu prolog, libretul de R.Saţ şi O.Melnic după Emilian Bucov (1979), prima auditie 1980, Samarcand, Teatru de Operă şi Balet (variantă "Fluierul magic"), Chişinău, Teatru de Operă şi Balet

Operă

Floricică-floricea (Floarea cu şapte petale): basm muzical, libretulul de Victor Ciudin (după Valentrin Kataev) (1981), premieră în 1984, Filarmonica din Chişinău
Bucătarul şi boierul: nuvelă muzicală, libretulul de I.Vekşegonova după un basm moldovenesc (1981) premieră în variantă radio: 1982, Chişinău
Capra cu trei iezi (Lupul impostor): operă-basm, libretulul de Grigore Vieru după poveştea de Ion Creangă, versuinea a 3-ea (1983), prima auditie 1984, Chişinău, Teatru de Operă şi Balet
Tomciş-Chibalciş: operă pentru copii într-un act, libretulul de I.Vekşegonova după C.Cerneak (1985)
Un pas în nemurire: operă în 2 acte (6 tablouri), libretulul de Emilian Bucov (1985)
Unchiul meu din Paris: operă în 2 acte (4 tablouri), libretulul de Vladimir Ceaikovski după roman de Aureliu Busuioc (1987)
Lenoasa: operă comică pentru copii, într-un act (5 tablouri cu prolog, 2 interludii şi epilog), libretulul de Anatol Ciocanu (după motivele basmului popular (moldovenesc), în rusă (1988-89)
Micul prinţ: basm muzical în două părţi, libretul de I.Vekşegonova după Antuan de Saint-Exupery (1988)
Lamento (Monologul mamei): monooperă-poem într-un act după poveştea lui Paulina Ancel (în rusă) (1997), premieră în 1998
Ziua de naştere a elefantului: basm muzical în 16 numere, libretul de Angela Chicu (1997)

Muzică vocal-simfonică

Numele său sfînt: ciclu vocal, versuri de Ovşea Driz (în idiş, rusă) (1991)
Iad-Va-Şem: Poem-recviem, pentru voce, percuţie şi orchestră de cameră (1993)
Kadiş (Vajs gadol, vajs kados): poem-recviem pentru bariton şi orchestră, versuri de Moise Lemster (în ivrit) (1995)

Muzică pentru cor

Plai de cînt, plai de dor: cantată-rapsodie pentru cor feminin (sau cor de copii), solişti şi orgă, versuri de Simion Ghimpu (în romană) (1981) vers. pentru cor de copii şi orchestră de cameră (1982)
Plaiul soarelui: ciclu din 4 tablouri (Plaiul soarelui; Buburuză; Măi stejarule; Plai de soare) pentru cor mixt a cappella, versuri de Vladimir Rusnac, An.Ciocanu, A.Ciocanu (în romană) (1984)
2 coruri pe versuri de Mihai Eminescu, pentru cor mixt a cappella (Adînca mare; La steaua) (1987)
Idise oisiis, versuri de Ihil Şraibman (în idiş) (1992)
A hăîjm (Domoj): Ojf a barg, vu vint blonz, pentru cor a cappella, versuri de M.Lemster (în idiş, romană, rusă) (1996)
Main shtărn (Moea zvezda): Plu căm'funăm imn, pentru cor a cappella, versuri de M.Lemster (în idiş, rusă) (1997)
Şi numai Pămîntul-i neclintit în veci, după motive biblice (în romană) (19970
Pădure şi iar pădure, pentru cor feminin a cappella, versuri populare (1997)
Drumul Nistrului, versuri de Vlad Codiţă (în romană) (1997)
Doina la fluer, Ciocîrlia, pentru cor mixt a cappella, versuri de Vasile Romanciuc (în romană) (1998)


Muzică pentru cor de copii

Povestea codrului: saşe coriru a cappella (Povestea codrului; Ghiocel; Pîine; Doina; Căluţa; Drumul), pentru cor de copii, versuri de Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Grigore Vieru (în romană) (1981)


Muzică de cameră instrumentală

5 piese pentru cvartet de coarde (Bătuta; Dans feminin; Umorescă; Baladă; Dans barbătesc) (1981)
Sonata pentru clarinet solo Nr.1 (Andante espressivo; Moderato. Allegro) (1981)
Cvartet de coarde Nr.1 (În memoria lui Leonid Gurov) (1982)
Suită pentru două piane (1983)
Album pentru copii (circa 30 de piese) (1986)
5 motive pentru cvartet de coarde (1986)
Muzică pentru instrumente cu coarde, violă şi pian (1987)
7 piese pentru instrumente de suflat şi pian, pentru copii (Din bucium; Moldovenească; Ceasul; La deal; Măringele; Învărtită; Cadînja) (1987)
2 dansuri moldoveneşti pentru vioară (1990)
Concert (monopartit) pentru vioară şi pian, pentru copii (1991)
Din folclorul evreiesc: 4 piese pentru pian (Frejlehs; Gas-nign; Şer; Bejghele) (1991)
5 peşrevuri de Dmitrie Cantemir pentru cvartet de coarde (Andantino; Allegro; Allegretto; Sostenuto; Moderato) (1992)
2 piese pentru trompetă şi pian (Şer; Gas-nign) (1994)
Din folclorul evreiesc: 4 piese pentru vioară, violoncel şi pian (Băj-gelă; Şar; Gas-nign; Lobn mir zix ibărbătn) (1995)
Din folclorul evreiesc: 4 piese pentru cvartet de coarde (Băj-gelă; Şar; Gas-nign; Lobn mir zix ibărbătn) (1991)
Sonata Nr.2 (monopartită) pentru clarinet solo (1995 )
Perpetuum mobile pentru vioară solo (1995)
Allegro: Trio pentru vioară, violoncel şi pian (1996)
Bocet pentru violoncel solo (1996)
Sonata-Impromptu Nr.1 (d-moll) pentru pian (1996), prima auditie 1997, Filarmonica Naţională
2 piese pentru vioară solo şi vioară cu pian (Umorescă; Dans) (1998)
Trio pe teme evreieşti pentru vioară, violoncel şi pian (2001)


Muzică de cameră vocală

Eu muzică aş scrie: baladă pentru voce şi pian, versuri de Robert Rojdestvenski (1983)
Din poeţii Moldovei: Ciclu vocal în 7 părţi (Albă dimineaţă; Culorile primăverii; Ninge; Cărăruie; Norii; Ese soarele; Ceas de noapte), pentru voce şi pian,
versuri de L.Sobeţchi, Em.Bucov, A.Busuioc, V.Codiţă, A.Ciocanu, G.Vieru (în romană) (1983)
Ciclu din 5 romanţe pentru voce şi pian (De atîtea ori; Zborul; Rugul; Iubeşte-mă, frumosul; Din nou), versuri de Ludmila Doroşkova (în rusă) (1988)
Alfabetul cîntă: Abecedar muzical din 36 părţi, versuri de Vlad Codiţă, Vladimir Rusnac, Gheorghe Ciocoi (în romană) (1989)
Slavatici: scene pentru voce şi pian, versuri de Liuba Vassermann (în idiş) (1991)
Numele său sfînt (Dajn guter nomăn): ciclu vocal (Vouă, oameni; Ploiţă; Visul; La egal; Cîntec de leagăn; Numele său sfînt -Ramul lasă-un rod), versuri de
Ovşia Driz (în rusă, idiş) (1989)
Al Balter getto (Ghetoul din Balta), pentru voce şi pian, versuri de M.Hardak (în idiş) (1990)
Trei vocalize (1991)
Di klyngendyke oyses (Litere răsunătoare): Abecedar muzical pentru voce şi pian, versuri de Leib Kvitko şi Ihil Şraibman (în idiş), (1992)
Motivul evreiesc, versuri de Miroslava Metleaeva (în rusă) (1993)
Iad-Va-Şem: poem-recviem, vers. pentru voce şi ansamblu de solişti (1993)
2 romanţe pentru voce şi pian (Atît de fragedă; Kamadeva), versuri de Mihai Eminescu (în romană) (1993)
3 balade pentru voce feminină şi pian, versuri de I.Praier, L.Kipnis (Harachaman; Rakefet; Shalom Aleichem) (în ivrit) (1993)
Ceai cu stele (Tăj mit ştărn): ciclu di trei poeme pentru voce şi pian, versuri de Ovşia Driz (în rusă, idiş) (Frumuseţe; Etele, Ceai cu stele) (1993)
Kadiş (Vajs gadol, vajs kados): poem-recviem pentru voce (bariton) şi pian, versuri de Moise Lemster (în idiş) (1995)
Asenika: poem pentru voce şi pian, versuri de Paulina Ancel (în rusă) (1995)
Istoria toiagului (Vandershtoks geshihte): triptic pentru bariton şi pian, versuri de Moise Lemster (în idiş) (În onăjb; În golăs; Vas ză vajtăr) (1996), prima auditie 6.10.1997, V.Vulpe (voce), ansamblul "Ars poetica", Festivalul Internaţional "Zilele Muzicii Noi", ediţia VII
5 romanţe (Mol'ba;Priznanie; Ia ne hociu zagadyvat' vpered;Pautina; Otpuscenie greha), pentru voce şi pian, versuri de Miroslava Metleaeva (în rusă) (1996)
Ruguri stinse (Oscolki zizni;Potuhşie costry; cto budet za) : ciclu vocal pentru soprano şi pian, versuri de Emilia Slezingher (în rusă) (1996), prima auditie1997
Dos glekălă (Văn du bist di ărstă; Dos glekălă; H-văl nit avăkgejn), pentru soprano şi pian, versuri de M.Lemster (în idiş) (1998)
Kadiş (Vajs gadol, vajs kados): poem-recviem, versiune pentru voce (tenor) şi orgă, versuri de Moise Lemster (în ivrit) (1998)
Din poezie evreiască (Fun idişe poăzie): ciclul vocal, versuri de L.Berinschi, Moise Lemster (Fenix;Velikolepnaia şcatulka ; Stea nu moară) (în idiş) (1999), prima auditie 3.06.2000, S.Benghelsdorf (pf), I.Cvasniuc (bariton), Festival Internaţional "Zilele Muzicii Noi", Sala cu orgă, Chişinău
2 cîntări evreieşti (2000)
3 lieduri pentru duet vocal pe versurile poeţilor din Israel (2000)
De profundis: poem pe versurile de Miroslava Metleaeva (2001)

Asociaţia Moldovenească de Muzică Contemporană

Sursă: www.music.md
updated: 2006-06-16 19:17:52