Curuci Leonid - istoric literar
CURUCI Leonid (n. 1.3.1930, s Talmaz, Ştefan-Vodă), istoric literar şi folclorist. Doctor în şt. filol. (1964).
A absolvit Institutul ped. "Ion Creangă" din Chişinău (1954). Colaborator şt. la Institutul de limbă şi lit. al AŞ a RSSM (din 1961). Studiază opera eminesciană sub aspectul corelaţiei ei cu folclorul ("Creaţia lui Eminescu şi basmul", 1960) şi al măiestriei poetice ("Aspecte ale artei eminesciene", 1966). Lucrările de mai târziu iau în dezbatere probleme de poetică şi versificaţie: "Versul moldovenesc (De la origini până la 1850)" (1970), "Elemente de poetică" (1970), "Sonetul moldovenesc" (1973), "Versul moldovenesc (A doua jumătate a sec. XIX)" (1974), "Versul moldovenesc contemporan" (1977). În monografiile sale C. oferă o imagine de ansamblu a poeziei mold. de la origini şi până în prezent, privită prin prisma versologiei, îmbinând dezbaterea problemelor teoretice cu interpretarea concretă a fenomenelor literare şi acordând o atenţie deosebită tehnicii artistice. Probleme de metodologie şt.-literare sunt tratate în cartea "Busola filologului-cercetător" (1981).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-16 19:19:11