Robot Alexandru - scriitor
ROBOT Alexandru (15.1.1916, Bucureşti - august 1941), scriitor. Participant la cel de al doilea război mondial.
S-a născut într-o familie de meseriaşi. A colaborat la diferite ziare şi reviste ("Cuvântul liber", "Reporter", "Azi", "Front literar", "Viaţa literară" ş.a.). Din 1935 locuieşte la Chişinău. După instaurarea Puterii Sovietice în Basarabia, R. publică versuri, pe care intenţiona să le înmănuncheze într-o culegere. Îi aparţin plachetele de versuri "Apocalips terestru" (1932), "Somnul singurătăţii", (1936), numeroase articole de publicistică ("Pajurile mizeriei chişinăuene", "Portretul unei periferii"), schiţe ("Scene din viaţa de redacţie"), reportaje ("Comratul, o vale a plângerii", "Cimitirul recoltelor de la Comrat"), eseuri, note de călătorie, recenzii la cărţi şi spectacole. În poezie R. a evoluat de la versul ermetic la imaginea poetică realistă.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-03 19:14:31