Tulnic Vitalie - scriitor
TULNIC, Vitalie (9.III.1931, Enichioi, reg. Ismail -3.XII.1973, Chişinău), adevăratul nume Vitalie Manolescu, poet, publicist.
Absolveşte în 1951 Şcoala de Literatură Mihai Eminescu din Bucureşti, debutând editorial cu placheta Caiet liric (1958), care conţine poezii de o ţinută artistică apreciabilă. Creează o atmosferă poetică specifică, ce se afirmă în volumele Trezirea viorilor (1963), Drum deschis (1966), Dor de cuvinte (1971), Culori şi anotimpuri (1974). Prin tot ce a creat, T. se manifestă ca un poet de o vie sensibilitate şi temeinică cultură literară, motivul principal al creaţiei sale fiind dorul de viaţă, dragostea de oameni şi plaiul natal.
Este autor al unor culegeri de eseuri publicistico-literare - Bucuria întâlnirilor (1967), Flăcări pe comori (1973), care se caracterizează şi ele prin fineţea observaţiilor asupra individualităţii omului creator.

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-04 08:18:19