Constantinescu Miron - om politic român
Miron Constantinescu (1917-1974), sociolog, istoric, om politic

Născut în 1917, Miron Constantinescu a fost unul dintre puţinii intelectuali care au activat în firava mişcare comunistă interbelica, alături de Lucreţiu Pătrăşcanu, Belu Silberg, Gogu Rădulescu, Alexandru Bârlădeanu... Dupa 23 August 1944, în pofida tinereţii, va ajunge unul dintre primii oameni din conducerea ţării, deţinând, la treizeci şi ceva de ani, funcţii ca acelea de membru în Biroul Politic al PMR, preşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri... Din 1955, Miron Constantinescu începe sa decline în ierarhia rosie, iar în 1957 este trecut pe linie moartă. Se raliase cu hruscioviştii Iosif Chişinevschi (cu care alcătuia un tandem), Constantin Pârvulescu şi Dumitru Doncea, care doreau nu atât destalinizarea, înfăptuită la Moscova şi în alte ţări satelite, cât înlocuirea lui Gheorghiu-Dej din poziţia de şef al partidului. Opţiunea aceasta le-a adus tuturor marginalizarea.
Moartea lui Dej, în 1965, şi apoi "reabilitările" operate de Ceauşescu se vor răsfrânge şi asupra biografiei lui Miron Constantinescu, care va primi, succesiv, câteva posturi, niciodata comparabile însă cu cele deţinute în anii '50.

Sursă: http://www.icr.ro/curierulromanesc; http://www.acad.ro/membri_ar/membri_c.htm
updated: 2006-04-01 14:46:53