romanian Demicev Petr (om de stat sovietic, ministru al culturii URSS(1974-1986)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Демичев Петр Нилович (советский государственный деятель, министр культуры(1974-1986))


Demicev Petr - om de stat sovietic, ministru al culturii URSS(1974-1986)
Demicev Petr (n.03.01.1918), membru de partid din 1939, membru CC 1961-1989. Născut în s.Pesocinaia regiunea Kaluga. În 1944 absolveşte Institutul chimico-tehnologic din Moscova şi în 1953 Şcoala superioară de partid de pe lângă CC PCUS. În 1937-1944 activează în cadrul Armatei Sovietice. Din 1944 în domeniul pedagogic. Din 1945 activitate de partid: secretar al comitetului raional de partid din Moscova. Între 1956-1958 secretar, 1959-1960 prim secretar al Comitetului din Moscova al PCUS. Din 1961 secretar CC PCUS. Între 1974-1986 ministru al culturii URSS. 1986-1988 prim locţiitor al preşedintelui Prezidiului Sovietului Suprem URSS.


Sursă: http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/demichev.html
inserted: 2006-11-07 18:54:14