Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (42KB)
The autograph author:
Nicu Vladimir - scriitor, cercetător

 
 


Vladimir Nicu
 
 
 
 
  "Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi" (vol.1)
 
 
 
 
  Editura "Universitas", Chişinău

Lui bădiţă
Andrei Lupan-
cu stimă, cu drag, cu dra-
goste senină! Păcat că e atât
de simplu şi atâta de puţin...
Ai aşteptat de la mine ceva mai mult-
m-ai urmărit o viaţă întreagă cu îndîrjire,
cu reproş... Nu te supăra! Aşa ne-a fost
să fie, după anii şi vremurile de atunci
Vladimir Nicu
16 aprilie 1992
or.Chişinău